Có thể nói tôi đã yêu thầm một người con gái cùng lớp đã lâu. Cô ấy là mọt trong những hoa khôi đẹp nhất trường phim set. Tất nhiên lúc đó đã có rất nhiều chàng trai muốn làm quen với em. Cũng vì cuối kỳ, may mắn khi đó tôi được em dạy kèm. Cũng vì nhà cũng cách nhau không xa, thế nên chúng tôi thường sang nhà nhau ôn bài. Hôm đó tôi rất bất ngờ khi em đã nằm trên giường. Rồi những tư thế vô cùng khiêu gọi. Có vẻ như cô ấy đang muốn làm chuyện người lớn với tôi. Tất nhiên tôi không thể nào từ chối được những chuyện như thế này. Bởi tôi đã muốn em là người con gái của đời mình đã lâu.Được em gái xinh mới lớn đưa vào đời