Tag: cổ trang

Đường tăng đi thỉnh kinh ở Nữ nhi quốc

Phim sex không che Đường tăng đi thỉnh kinh qua Nữ nhi quốc. Và lần này ông đã phải lòng Nữ vương ở đây và đã xảy ra quan hệ tình dục. Dù thầy có cứng rắn đến đâu thì cô nàng cũng làm cho thầy đầu hàng. Dĩ nhiên đây c...