Tag: Anh và em

Chuyến xe buyt định mệnh giữa anh và em

Chuyến xe buyt định mệnh giữa anh và em. Tình cờ đi chung một chuyến xe buyt nhưng hôm nay sao đông đến vậy, em đang đứng bỗng cảm thấy có một cánh tay đang lần mò ở cặp mong của mình. Nhưng vì ngại em chẳng giám nói ...