Có thể nói tử khi vào trong công ty, tôi đã để ý em đồng nghiệp vú to của mình. Hôm đó may mắn tôi khi được tăng ca ngoài giờ với em ở trong công ty. Vô tình lúc đó tôi đã nhìn thấy em đồng nghiệp của mình không mặc áo lót. Điều đó làm cho cậu nhỏ của tôi không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy được điều đó. Thế nên lúc đó tôi đã đè em đồng nghiệp của mình ra làm tình. Không ngờ lúc đó em cũng rất muốn làm tình với tôi. Thế nên rất nhanh chúng tôi đã cởi hết quần áo của đối phương ra rồi bú liếm hết những chỗ nhạy cảm trên người của đối phương. Cả hai chúng tôi đều làm cho đối phương lên đỉnh trong tối hôm tăng ca đó.Được em gái xinh mới lớn đưa vào đời